Kullanım Koşulları

YemekZamanım Restoran ve Yemek Sipariş Sistemi

Kullanıcı Antlaşması

1. Kullanım Koşulları

 

Bu siteyi kullanarak {www.yemekzamanim.com} , kullanımkoşulları sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığınıkabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzukabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız busiteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tümmateryallerin kullanım hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıylakorunmaktadır.

 

2. Kullanım Lisansı

 

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme içingeçici olarak {www.yemekzamanim.com}’in web sitesindeki materyallerin(bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devrideğil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veyakopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veyaherhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan),{www.yemekzamanim.com}’in web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynakkoduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerdenherhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veyamateryaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuyakopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumundaotomatik olarak sona erer veya {www.yemekzamanim.com} tarafındanherhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme iznininsonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardındanelektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

 

3. Sorumluluk Reddi

 

{www.yemekzamanim.com} web sitesindeki materyaller“olduğu gibi” esasıyla sağlanır. {www.yemekzamanim.com}, bu belgeyle,açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk,mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzereyukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekildereddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan materyaller ve ilgili grafiklerteknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. {www.yemekzamanim.com},hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yeralan materyallerin kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyandabulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

 

4. Sınırlamalar

 

Hiçbir durumda {www.yemekzamanim.com} veyatedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasındankaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veriveya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlututulamaz. {www.yemekzamanim.com} veya herhangi bir temsilcisi sözlüveya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi {www.yemekzamanim.com}meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımnigarantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamalarıhakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerliolmayabilir.

 

5. Materyallerin Doğruluğu {www.yemekzamanim.com},web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalariçerebilir. {www.yemekzamanim.com}, kendi web sitesindeki herhangibir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez. {www.yemekzamanim.com},haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerdedeğişiklik yapabilir. Ancak {www.yemekzamanim.com_marka_adi}, materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

 

6. Bağlantılar

 

{www.yemekzamanim.com} web sitesiyle bağlantılısitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedekiiçerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının {www.yemekzamanim.com_marka_adi}sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir websitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

 

7. Değişiklikler

 

{www.yemekzamanim.com} işbu Kullanım HaklarıSözleşmesi'ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Busiteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabiiolduklarını kabul ederler.

 

8. Yetkili Mahkeme

 

{www.yemekzamanim.com}‘e ilişkin ortayaçıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermedenAnkara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.